September 20, 2021

ZAHVALA DONATORIMA ŠKOLSKE OPREME ZA ŠKOLARCE S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Svako dijete, uključujući i najugroženije u svijetu, ima pravo na obrazovanje – jer istim ima moć promijeniti svijet. Vjerujući da je obrazovanje ključna potpora preživljavanju, rastu, […]
September 21, 2021

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA NA SASTANKU NEFORMALNE MREŽE KOORDINACIJE ZA INTEGRACIJU

Predstavnica CKD-a, Sonja Krnjeta Ivanović, sudjelovala je 20. rujna 2021. na još jednom sastanku neformalne mreže Koordinacije za integraciju. Ovu mrežu čine nevladine udruge koje u […]
September 27, 2021

CKD NA STRUČNOM SKUPU ”OSNAŽIVANJEM STRUČNJAKA DO USPJEŠNE INTEGRACIJE AZILANATA”

Danas je u poslijepodnevnim satima, u prostorijama Tribina grada Zagreba održan stručni skup Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata, u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika. Ispred Centra […]
October 2, 2021

ORGANIZIRAN KAMP ZA OSOBE S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Kada je riječ o integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo, Centar za kulturu dijaloga od iznimne važnosti smatra suradnju sa nadležnim ministarstvima, državnim upravnim […]
October 9, 2021

CKD NA SEMINARU ”ZAŠTITA PRAVA I OSNAŽIVANJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA”

Centar za kulturu dijaloga bio je sudionik dvodnevnog seminara „Zaštita prava i osnaživanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita“, održanog u Rijeci 7. i 8. listopada […]
October 20, 2021

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA PRESELIO DVIJE OBITELJI IZ AFGANISTANA

Prošli petak bio je veoma bitan dan u životima naših novih susjeda iz Afganistana, osoba koje je Republika Hrvatska primila shodno nedavnim događajima u Afganistanu te […]
October 25, 2021

KORISNIK PROJEKTA ”NOVI SUSJEDI” I DJELATNIK CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA KAO GOSTI U EMISIJI ”RTL DIREKT”

Kao gosti, u emisiji RTL direkt, RTL televizije, sudjelovali su korisnik projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo te djelatnik Centra […]
October 25, 2021

SASTANAK CENTRA I PREDSTAVNICE VELEPOSLANSTVA VELIKE BRITANIJE

Izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, gđa Nejra Kadić Meškić sastala se s predstavnicom Ureda za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj pri Veleposlanstvu Velike Britanije, gđom […]
October 26, 2021

ZAJEDNIČKI SASTANAK ODJELA ZA INTEGRACIJU, GRADSKE UPRAVE GRADA RIJEKA, CIVIS MUNDIJA I CKD-A

U cilju jačanja suradnje na poticanju pune integracije osoba pod međunarodnom zaštitom koje su se doselile u Rijeku, u Gradskoj upravi Grada Rijeke održan je sastanak […]
October 27, 2021

SUSRET CENTRA I VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE AUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na inicijativu Veleposlanstva Republike Austrije u Republici Hrvatskoj održan je sastanak između zamjenika šefa Misije, g. Klausa Ire i Centra za kulturu dijaloga. Povod sastanka bio […]