Kultura dijaloga


Okupljajući različite religije, kulture i nacije dijalog gradi predanost i jača ljudsko bratstvo i humanost u ostvarivanju razumijevanja, poštivanja, sigurnosti i mira u društvima diljem svijeta. Centar za kulturu dijaloga poziva na dijalog, te je inspiracija, motivacija i podrška dijalogu u interkulturalnom društvu. Dijalog, a naročito međukulturalni i međureligijski dijalog nas uči kako…


SAZNAJ VIŠE

CKD u suradnji sa drugim institucijama i organizacijama


Centar za kulturu dijaloga – CKD u ostvarenju svoje misije i vizije surađuje s vladinim tijelima i institucijama na lokalnom, županijskom i nacionalnom nivou, kao i s ambasadama, međunarodnim organizacijama, razvojnim agencijama, nevladinim i neprofitnim udrugama. Istovremeno, pruža kontinuiranu podršku i savjetovanje korisnicima svih programa koje provodi.2 podružnice i 14 ispostava


Centar za kulturu dijaloga – CKD djeluju na području cijele Republike Hrvatske i to kroz 2 podružnice, u Zagrebu i Osijeku, te ispostavama u Rijeci, Karlovcu, Umagu, Puli, Labinu, Slavonskom Brodu, Sisku, Splitu, Varaždinu, Dubrovniku, Gunji, Zadru, Vinkovcima, Poreču.

Za sve informacije o podružnicama i ispostavama
Kliknite ovdje

parallax background

Centar za kulturu dijaloga - CKD

Koncept i vrijednosti

"Zaista im svaka čast na angažmanu i predanosti.
Prije svega imaju osjećaj za čovjeka, nastupaju ljudski jer kad je čovjek daleko od obitelji...''


Safiatou - Obala Bjelokosti

korisnica projekta Novi susjedi