ORGANIZIRAN KAMP ZA OSOBE S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
October 2, 2021
CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA PRESELIO DVIJE OBITELJI IZ AFGANISTANA
October 20, 2021

CKD NA SEMINARU ”ZAŠTITA PRAVA I OSNAŽIVANJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA”

Centar za kulturu dijaloga bio je sudionik dvodnevnog seminara „Zaštita prava i osnaživanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita“, održanog u Rijeci 7. i 8. listopada 2021. godine.

 

Seminar je održan u organizaciji Hrvatskog pravnog centra (HPC) u sklopu projekta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pod nazivom „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“. Ispred Centra za kulturu dijaloga seminaru je prisustvovala voditeljica slučaja mobilnog tima Karlovac.

 

Tijekom prvog dana seminara, učesnici su se kroz predavanja i praktične vježbe i primjere u manjim grupama upoznali sa temeljnim pojmovima i konceptima koji se tiču integracije, suzbijanja diskriminacije, te uloge organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom.

 

Drugi dan protekao je u praktičnom radu u grupama, a grupe su obuhvatale područja zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalnog rada, te zapošljavanja. U svakom od područja, učesnici su dobili osnovne informacije o zakonodavnom okviru prava osoba pod međunarodnom zaštitom. Predavanja su u svim područjima bila popraćena radom na praktičnim primjerima i iznalaženjem rješenja od strane učesnika.

 

CCD
CCD

Comments are closed.