CKD NA KONFERENCIJI ”ŠKOLSKA INTEGRACIJA DJECE IZBJEGLICA – IZAZOVI I MOGUĆA RJEŠENJA”
November 6, 2020
ODRŽANA RADIONICA ”TRGOVANJE LJUDIMA” U SURADNJI S PU ZAGREBAČKOM
November 16, 2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA USLUGE DIZAJNA I TISKA PROMIDŽBENOG MATERIJALA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam, u postupku jednostavne nabave usluge dostave ponudu za predmet nabave: Dizajn i tisak promidžbenih materijala projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo, evidencijski broj nabave: 20.02-N-02

 

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog poziva, putem elektroničke pošte na adresu: center@ccd.hr ili na adresu naručitelja Centar za kulturu dijaloga – CKD, Prilaz Safvet-bega Bašagića br. 1, 10000 Zagreb, poštom ili osobno, bez obzira na način dostave zaključno s 25.11.2020. godine.

 

Prilozi:

– Poziv za dostavu ponuda 20.02-N-02

– Prilog 1 Ponudbeni list 20.02-N-02

– Prilog 2 Troškovnik 20.02-N-02

 

Odluka o poništenju postupka:

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

 

 

CCD
CCD

Comments are closed.