ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ NA PRVOM DIJALOŠKOM FORUMU O POLITIKAMA ZA IZBJEGLICE I MIGRANTE U EUROPI

October 27, 2019
CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA S MLADIMA POSJETIO ISTANBUL
August 6, 2019
OBILJEŽEN RUŽIČASTI LISTOPAD U IKC ZAGREB
November 5, 2019

U organizaciji KAICIID dijaloškog centra, od 20. do 21. listopada u Ateni (Grčka), održan je prvi Dijaloški forum o politikama koje se odnose na izbjeglice i migranate u Europi. U fokusu Foruma bila je tema razumijevanja trenutnih izazova s kojima se suočavaju izbjeglice i migranti u Europi, te što sudionici/e u procesu donošenju odluka mogu učiniti po ovom pitanju.

 

Muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, akademik Aziz Hasanović, bio je jedan od govornika panela Trenutni razvoj politika na Europskoj sceni: razumijevane politika koje tretiraju migrante i izbjeglice na Europskom nivou, te dinamika razvoja politika od lokalnog ka Europskom nivou.

Muftija je govorio o punoj integraciji izbjeglica kroz prizmu religijskih zajednica. Istakao je da je uloga religijskih zajednica neupitna u ovoj oblasti i da zahtjeva aktivan angažman religijskih lidera kako bi kulturom dijaloga obeshrabrili sve faze sukoba i spriječili ili bar umanjili njihove negativne posljedice. Napomenuo je da Kur’anski propisi propisuju zaštitu i pomoć izbjeglicama, a da je šerijat uspostavlja obvezu da pruža zaštitu i pomoć osobama u potrebi.

 

Misija Islamske zajednice u Hrvatskoj, u pogledu migrantske krize, jeste doprinijeti razvoju i zagovaranju pravnih i drugih strateških rješenja, te graditi i jačati održivo interkulturalno hrvatsko društvo kroz prakticiranje međureligijskog i međukulturalnog dijaloga.

Naša vizija u tom pogledu jeste otvoreno hrvatsko društvo dobrodošlice u kojem su azilanti istinski integrirani i punopravno sudjeluju u svim sferama života u Republici Hrvatskoj.

Da bi doprinijeli ispunjenu svoje vizije djelujemo sa svoja dva strateška pravca:

  1. na političkom nivou i

  2. na provedbenom nivou.», istakao je muftija Hasanović u svom obraćanju.

 

Muftija je prezentirao rad Islamske zajednice u Hrvatskoj i doprinos koji Zajednica daje rješavanju ove problematike djelujući istovremeno na oba nivoa. Govorio je i o svakojakim izazovima s kojima se Zajednica susreće te načinima njihovog prevazilaženja.

Sudionici/e Foruma bili su religijski lideri, predstavnici/e vlasti na različitim nivoima, predstavnici Europske komisije, ambasadori i ambasadorice različitim zemalja, profesori/ce koji svojim istraživanja doprinose razvoju politika u oblasti izbjeglica i migranata, predstavnici/e vjerskih i sekularnih nevladinih udruga i međunarodnih organizacija koje djeluju i rade na integraciji migranata kroz dijalog, te članice Mreže za dijalog (Network for Dialogue). Sudjelovanje u Forumu uzeo je i Centar za kulturu dijaloga – CKD i njegova rukovoditeljica Nejra Kadić Meškić.

Na Forumu je promovirana tek objavljena publikacija Integracija/uključivanje kroz dijalog koja sadrži 12 obećavajućih praksi u integraciji izbjeglica i migranata u Europi. Među njima je je primjer pozitivne prakse interkulturalizacije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo koju je pripremio Centar za kulturu dijaloga – CKD.

 

Forumu je prethodio sastanak članica Mreže za dijalog na kojem je planiran, kreiran i usvojen plan djelovanja Mreže u 2020. godini.

CCD
CCD

Comments are closed.