CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA OBAVIO PRESELJENJE TRIJU OBITELJI IZ AFGANISTANA
December 23, 2021
POMAGANJE AZILANTIMA KAO POKRETAČ OPTIMIZMA – LIJEKA BUDUĆNOSTI!
January 15, 2022

U DIJALOGU S PREDSTAVNICIMA VELEPOSLANSTVA FRANCUSKE REPUBLIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, gđa Kadić Meškić sastala se s atašeom za unutarnju sigurnost Veleposlanstva Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, g. Dimitrijem Zoulasom i gđom Carolinom Pereirom, a tema sastanka bio je doprinos i rad Centra za kutluru dijaloga u području migracija i integracije.

 

Gđa Kadić Meškić upoznala je predstavnike Veleposlanstva Francuske Republike s programima i projektima rada s osobama u pokretu koje provodi Centar za kutluru dijaloga pa su tako predstavljeni doprinosi projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo i Nezavisnog mehanizma nadzora granica. Razmijenjene su informacije o temi migracija i integracija u Hrvatskoj i Francuskoj, sličnostima i modelima koji su se pokazali kao pozitivna i obećavajuća praksa u uspješnoj integraciji stranaca.

 

Dogovorena je i suradnja i podrška u dijeljenju učinkovitih pristupa uspješnoj integraciji te međusobno uključivanje obje strane kao aktivnih dionika u procesima koji se vežu za migracije i integraciju.

 

CCD
CCD

Comments are closed.