SASTANAK KOORDINACIJE ZA INTEGRACIJU
December 17, 2020
VIRUTALNI SASTANAK GRADA KARLOVCA I CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA
December 29, 2020

PREZENTIRANI IZAZOVI U INTEGRACIJI NA OKRUGLOM STOLU EUROPSKE MIGRACIJSKE MREŽE (EMN)

U organizaciji Europske migracijske mreže (EMN) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ovog tjedna organiziran je virtualni okrugli stol Izazovi integracije u Republici Hrvatskoj. 

 

Obzirom da se sve države članice EU, u većoj ili manjoj mjeri, susreću s određenim izazovima prilikom integracije, kroz iskustvo Republike Hrvatske koja kao izraz solidarnosti sudjeluje u preseljenju osoba koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom, okrugli stol je ukazao na elemente integracijskih paketa/projekata koji su izazovniji za provođenje te izazove s kojima se susrećemo prilikom integracije.  

 

Okrugli stol je otvorila projektna asistentica Nacionalne koordinacijske točke Europske migracijske mreže u Hrvatskoj, Ivana Perlić Glamočak uvodeći sudionike/ce u temu važnosti integracije obzirom na povećane migracije, te neophodnog proaktivnog pristupa i promicanja dijaloga.  

 

Okrugli stol su činila tri panela koja je moderirala gđa Anita Dakić iz Ministarstva unutarnjih poslova. Tema prvog panela bila je Zakonodavni okvir integracije: EU i hrvatski okvir o kojoj su govorili predstavnica Europske komisije Agnes Papadia i savjetnica u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Olivera Jovanović.  

 

Sudionici/e drugog panela: voditelj IOM ureda u Hrvatskoj Ivan Piteša, suradnica u području integracije u Isusovačkoj službi za izbjeglice Dijana Đapić i izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga Nejra Kadić Meškić govorili su o iskustvima i izazovima integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj.  

 

Voditeljica projekta ovom prilikom predstavila je projekt Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo koji Centra za kulturu dijaloga provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova a uz financijsku podršku Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Vlade Republike Hrvatske. Gđa Kadić Meškić analizirala je sljedeće izazove u integraciji azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom: 

  • jačanje socijalne uključenosti kroz edukaciju,  
  • građenje povjerenja u lokalne zajednice kroz dijalog,  
  • preoblikovanje narativa o migrantima,  
  • integracija žena izbjeglica 
  • nošenje sa zdravstvenom krizom uzrokovanom virusom Covid-19.  

U svom izlaganju osvrnula se i na novi Akcijski plan za integraciju i uključivanje za period 2021. – 2027. koji je donijela Europska komisija navodeći prepoznatu važnost posebnog fokusa na žene izbjeglice koje su obično suočavaju s dvostrukom barijerom: jer su žene i jer su migrantice, te prepoznatu važnost aktivnog sudjelovanja religijskih zajednica u dostizanju efektivnih i sveobuhvatnih integracijskih politika.  

 

U ovom panelu sudjelovali su i predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Darko Tot i predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Patricija Kezele 

 

U trećem panelu svoja iskustva o integraciji u lokalnu zajednicu podijelili su zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca Andreja Navijalić i dvije osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj.  

 

Nakon zaključnih riječi premijerno je prikazan video iz kampanje projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo koji prikazuje integraciju u lokalnoj zajednici kroz organizirane tematske večere kod novih susjeda.    

 

Integracija je dug i složen dvosmjeran proces koji ovisi o partnerstvu i suradnji između svih dionika u tom procesu.

Okrugli stol pružit će priliku za takav dijalog koji se bavi učinkovitošću različitih projekata integracije preseljenih osoba koji se provode u Republici Hrvatskoj i iskustvima različitih dionika uključenih u proces, pružajući tako priliku za raspravu o integracijskim politikama i pristupima u Republici Hrvatskoj općenito. 

 

CCD
CCD

Comments are closed.