Zdravlje bez razlike
December 9, 2022
ZAGREB, OTVORENI GRAD – Obilježavanje međunarodnog dana migranata.
December 14, 2022

Predavanje ,,Žena u Kur’anu – ravnopravna ili diskriminirana?“

Jučer je u Islamskom centru Zagreb, u sklopu tribine dr. Sulejman Mašović održano predavanje ,,Žena u Kur’anu – ravnopravna ili diskriminirana?“, organizirano u suradnji Centra za kulturu dijaloga i Medžlisa islamske zajednice. Gost predavač bio je autor knjige ,,Žena u Kur’anu“ hafiz dr. Benjamin Idriz, a uz njega su o ovoj temi govorile su mr.sc.m Lamija Alili i dr.sc. Ajla Čustović. Prisutnima se uvodno obratila Nejra Kadić Meškić, izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga koja je izrazila zadovoljstvo zbog velikog odazive publike. Prema Kadić Meškić, do posljednjeg mjesta ispunjena dvorana ukazuje na to, kako ova tema osim što godinama drži pažnju akademske zajednice izaziva interes i kod šire javnosti.
Nakon uvodnog govora, prisutnima se obratio i muftija akademik Aziz ef. Hasanović, koji se osvrnuo no to kako islamska učenja u sebi nerijetko imaju preuzete negativne prakse iz običajnog prava, što je ostavilo svoj trag na i položaju žena u nekim islamskim društvima.

Teologinja mr.sc.m. Lamija Alili u svojem izlaganju istaknula je kako rasprava o položaju žena u islamu ne bi trebala biti prihvatljiva jer samu ženu tretira kao predmet. Oslanjajući se na Kur’an i tradiciju poslanika Muhameda, Alili smatra kako muslimanke odluke mogu donositi same za sebe bez da za njih moraju tražiti potvrdu i odobrenje od svojih supruga ili drugog muškog člana svoje porodice. Alili je potom istaknula neke od brojnih kuranskih primjera u kojima se govori o važnoj ulozi žena, kao i njihovoj vrijednosti za islamsko društvo, ali i ravnopravnosti s muškarcima.

Svoj osvrt na ovu temu, izložila je i autorica knjige ,,Islam i ljudska prava“ dr. sc. Ajla Čustović. Čitajući knjigu ,,Žena u Kur’anu“ , u Idrizu je prepoznala sugovornika, kao i vrijednost njegovog promišljanja o ovoj temi za suvremenu islamsku misao. Naglasila je kako postoji zajednički narativ prisutan u liberalnoj i islamskoj moralnoj tradiciji, pri čemu je u liberalnoj dominantno prisutan prikaz potlačene i ugnjetavane muslimanke koju treba spasiti od vlastite vjere, dok je u islamskoj dominantno prisutan prikaz muslimanke koju treba spasiti od nemorala i degradacije koja dolazi od zapadnih, liberalnih društava. U oba primjera, zaključuje Čustović, glasovi samih žena ostaju marginalizirani.

Gost predavač se potom zahvalio predavačicama na njihovim izlaganjima, nakon čega se obratio publici tako što je prvo ukratko predstavio svoja dosadašnja djela koja također tematiziraju ovo kompleksno područje. Kroz svoje istraživanje i interes za ovo područje, Idriz je ustanovio kako na našem govornom području ne postoji druga literatura koja se time bavi, iako se o ženi u islamu puno polemizira što ukazuje na to da se radi o posebnoj temi koja zahtjeva jednako tako posebnu i studioznu pažnju. U svojem izlaganju, pojasnio je da Kur’an kao posljednja i kompletna objava ljudima, uveo reforme i društvene promjene, koje su postepeno mijenjale do tada prihvaćene prakse i običaje, a koje su negativno utjecale na položaj žene u društvu i na njezina prava. Kroz tumačenje kuranskih dijelova, Idriz je pojasnio kako Kur’an jasno i nedvosmisleno govori o jednakosti muškaraca i žena, o njihovoj komplementarnosti, prijateljstvu, ljubavi i jednakoj vrijednosti. Upravo poruka
jednakosti, prijateljstva i ljubavi bila je glavna poruka ovog susreta, za kojeg su organizatori i

predavač izrazili želju i namjeru da ne bude i zadnji.

CCD
CCD

Comments are closed.