HALAL IZVRSNOST TEMA PREDAVANJA U OMLADINSKOJ ŠKOLI LIDERSTVA I DIJALOGA
May 19, 2021
POLAZNICI/CE OMLADINSKE ŠKOLE LIDERSTVA I DIJALOGA JAČAJU SVOJE LIDERSKE VJEŠTINE
May 24, 2021

PREDAVANJE: OPĆE RAZUMIJEVANJE: (NE)KOMPATIBILNOST ŠERIJATA I LJUDSKIH PRAVA

Pitanja koje se često postavljaju mladima u međureligijskom dijalogu upravo su iz područja kompatibilnosti Šerijata i ljudskih prava, pa je upravo jedno predavanje u Omladinskoj školi liderstva i dijaloga tako i naslovljeno. O temi je govorio mr.sc. Senad ef. Hevešević, glavni imam Medžlisa Osijek.

Predavač je sudionike/ce potakao na kritično promišljanje i dublje analiziranje različitih odluka koje su rezultati određenih procesa, interesnih strana u procesima odlučivanja, donositelja odluka, uključenosti ili neuključenosti svih strana u procesima odlučivanju. Unutar religijski dijalog razvio se kroz simulacije situacija međureligijskom dijaloga, a sam predavač je ojačao argumente sudionika/ca predavanja o različitim pitanjima u ovom području.

 

Sukladno epidemiološkim preporukama u sprječavanju širenja virusa Covid-19, predavanje je održano virtualnim putem ali uz jednako aktivan angažman mladih u dijalogu i postavljanju dodatnih pitanja u izučavanom području.

 

Omladinska škola liderstva i dijaloga je edukativni program za mlade kojim mladi grade i jačaju liderske kompetencije, stječu nove spoznaje o svijetu i društvu, doseži viši intelektualni i kulturni razvoj, jačaju kulturu dijaloga i postaju predvodnicima/ama općeg društvenog boljitka. Program za cilj ima ojačati ulogu mladih intelektualaca/ki s različitom akademskom pozadinom u doprinosu promociji i dijeljenju najboljih praksi u zaštiti ljudskih prava i sloboda, u potpori prevenciji konflikta i borbi protiv radikalnih ponašanja uslijed nerazumijevanja vjere i tradicije.

Omladinska škola liderstva i dijaloga dijelom je regionalnog programa Balkanska omladinska škola 2021. koju u Hrvatskoj provodi Centar za kulturu dijaloga u suradnji s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj i uz podršku Ureda za tursku dijasporu i srodne narode Vlade Republike Turske. Program je usmjeren na jačanje i njegovanje unutar religijskog dijaloga.

 

 

CCD
CCD

Comments are closed.