Projekti centra za kulturu dijaloga
Poziv za dostavu ponuda usluge smještaja sudionika edukacijskog programa
January 13, 2023
SLAVILI SMO LJUBAV U KARLOVCU
February 7, 2023

Poziv za dostavu ponuda usluge promidžbe projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo u netradicionalnim medijima

Pozivamo sve zainteresirane da, u postupku jednostavne nabave, dostave ponudu za predmet nabave: Usluga promidžbe projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo u netradicionalnim medijima, evidencijski broj nabave: 20.02-N/22-08.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog poziva, putem elektroničke pošte na adresu:

center@ccd.hr

ili

na adresu naručitelja:

Centar za kulturu dijaloga – CKD, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb,
poštom ili osobno, bez obzira na način dostave zaključno s 17. 2. 2023. godine.

Prilog:

20.02-N_22-08 Poziv za dostavu ponuda usluge promidzbe projekta Novi susjedi u netradicionalnim medijima

Odluka o odabiru:

20.02-O1_23-25 Odluka o odabiru, 20.02-N_22-08 web

CCD
CCD

Comments are closed.