DAROVI ZA NAJMLAĐE NOVE SUSJEDE
January 6, 2023
Poziv za dostavu ponuda usluge promidžbe projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo u netradicionalnim medijima
January 17, 2023

Poziv za dostavu ponuda usluge smještaja sudionika edukacijskog programa

Pozivamo sve zainteresirane da, u postupku jednostavne nabave, dostave ponudu za predmet nabave: Usluga smještaja sudionika edukacijskog programa u projektu Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo, evidencijski broj nabave: 20.02-N/22-06.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog poziva, putem elektroničke pošte na adresu:

center@ccd.hr

ili

na adresu naručitelja:

Centar za kulturu dijaloga – CKD, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb,
poštom ili osobno, bez obzira na način dostave zaključno s 6. 2. 2023. godine.

Prilog:

20.02-N_22-06 Poziv za dostavu ponuda usluge smjestaja sudionika edukacijskog programa

Odluka o odabiru:

20.02-O1_23-21 Odluka o odabiru, 20.02-N_22-06

CCD
CCD

Comments are closed.