POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU U PROGRAMU ”OMLADINSKA ŠKOLA LIDERSTVA I DIJALOGA 2021”
June 25, 2021
CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA SVEČANO ODRŽAO ”ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROGRAMA OMLADINSKE ŠKOLE LIDERSTVA I DIJALOGA”
June 26, 2021

ODRŽANA ONLINE RASPRAVA NA TEMU ”KRIZNA SITUACIJA = ŠANSA ZA NOVI POČETAK?”

U okviru Dana otvorenih vrata udruga 2021., 10. lipnja je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao online raspravu na temu Krizna situacija = šansa za novi početak? Naglasak je bio na organizacijama civilnoga društva, odnosno njihovom utjecaju i ulozi u izgradnji budućnosti Europe, ali i strategijama koje je potrebno poduzeti kako bi kriznu situaciju pretvorili u priliku.

 

Uz gđu Helenu Beus iz Ureda za udruge Vlade RH, panelisti su bili i gđa Ana Opačić s Pravnog fakulteta, gđa Svjetlana Marijon iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, gđa Aleksandra Podrebarac iz udruga Carpe Diem Karlovac, g. Toma Šutić iz Ureda potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju te g. Filip Miličević iz Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U raspravi se govorilo i o mogućnosti uključivanja svih građana u odlučivanju i predlaganju novih rješenja, kao i o predviđenim mehanizmima za financiranje javnih politika koje su od značaja za organizirano civilno društvo u Republici Hrvatskoj. Posebnu pažnju privukla je Konferencija o budućnosti Europe koja upravo svim građanima Europe daje pravo glasa i izražavanja mišljenja o jednoj od 10 tema:

  1. Klimatske promjene i okoliš,
  2. Zdravlje,
  3. Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta,
  4. EU u svijetu,
  5. Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost,
  6. Digitalna transformacija,
  7. Europska demokracija,
  8. Migracije,
  9. Obrazovanje, kultura, mladi i sport i
  10. Druge ideje.

Na kraju, ispred Centra za kulturu dijaloga, projektna asistentica Elvira Omerović zahvalila se na neiscrpnim informacijama te pozvala sve prisutne na Dan otvorenih vrata Novih susjeda u okviru projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo koji CKD provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, a projekt je sufinanciran iz Fonda za azil, migracije i integraciju i Vlade Republike Hrvatske.

 

CCD
CCD

Comments are closed.