PODJELA BAJRAMSKIH PAKETIĆA NAJMLAĐIMA U SISKU I KARLOVCU
May 16, 2021
PODJELA BAJRAMSKIH PAKETIĆA NAJMLAĐIMA U ZAGREBU
May 18, 2021

KORISNICI/CE PROJEKTA ”NOVI SUSJEDI” ZAPOČELI PRIPRAVNIČKI RAD U IKEA TRGOVINI

Suradnje s drugim organizacijama ili tvrtkama, Centar za kulturu dijaloga smatra od iznimne važnosti, posebice kada je riječ o integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.
Tako smo i ovaj put dio zajedničke suradnje kroz program organiziran između UNHCR Hrvatska i IKEA Hrvatska, koji su organizirali pripravništvo u vidu zapošljavanja u jednoj od IKEA trgovina za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom.
Centar za kulturu dijaloga je u ovom programu sudjelovao na način preporuke svojih korisnika/ca projekta ”Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo”, koji su nakon apliciranja na isti te odrađenih razgovora i intervjua s poslodavcem, primljeni na tromjesečno pripravništvo!
Danas svi kandidati započinju sa svojim radom te im ovim putem želimo svu sreću na novim radnim mjestima na kojima će zasigurno steći nove vještine i znanja, a koja će im nesumnjivo pomoći na njihovom putu ka pozitivnoj integraciji u novoj zajednici! 😊
Projekt ”Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo”, Centar za kulturu dijaloga provodi u suradnji s MUP-om RH, a sufinanciran je od strane Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Vlade Republike Hrvatske.
CCD
CCD

Comments are closed.