Centar za kulturu dijaloga CKD
CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA JAČA DIJALOŠKI PRISTUP U INTEGRACIJI
November 27, 2019
Centar za kulturu dijaloga CKD
CKD POSLAO PORUKU VAŽNOSTI MEĐURELIGIJSKOG DIJALOGA U MODERNOJ EUROPI
December 17, 2019

KAZALIŠTEM PROTIV PREDRASUDA

Alumnistice jednog od programa Centra za kulturu dijaloga u okviru radionice Upravljanje projektnim ciklusom inicirale su ideju organiziranja forum kazališta s ciljem doprinosa stvaranju multikulturalne, tolerantne i destigmatizirane sredine u kojoj je društvo uključeno i informirano o kulturi i pravima manjinskih naroda s kojima žive.

Mlade aktivistice ovom inicijativom žele doprinijeti smanjenju sukoba i diskriminacije po osnovu religije među mladima, informirati ih o islamu, motivirati ih za upoznavanje sa sličnostima i različitostima između kultura sugrađana, te potaknuti dijalog o ljudskim pravima.

U postizanju ovog cilja alumnistice su se odlučile koristiti forum kazalištem. Okupile su 20 mladih koji trenutno pripremaju predstavu koja će ukazati na problematiku diskriminacije po osnovu religije te primjere rješavanja potencijalnih sukoba među mladima. O svemu tome nam pišu inicijatorice ideje čiji tekst čitate u nastavku.

Kada nam je u sklopu edukativnog programa Balkanske omladinske škole, koju je u Hrvatskoj proveo Centar za kulturu dijaloga, pružena prilika da osmislimo omladinsku inicijativu koju bismo mogle provesti znale smo da to mora biti nešto zanimljivo, nešto drugačije.

Od samoga početka znale smo da će fokus našeg djelovanja biti destigmatizacija i razbijanje predrasuda o muslimanima u našem, većinski nemuslimanskom društvu.

Forum kazalište kazališna je igra s pravilima u kojoj se prikazuje neriješen problem za koji se poziva publika da predloži i odigraju rješenja. Taj je problem uvijek posljedica nekakva tlačenja i u načelu uključuje vidljive tlačitelje i protagonista koji je potlačen. Princip forum kazališta osmislio je i efikasno provodio brazilski dramatolog Augusto Boal. Načela forum kazališta koriste se u više od 100 zemalja svijeta te su se pokazala kao odličan način za pokretanje dijaloga, rješavanje društvenih problema i razbijanje različitih predrasuda.

U dinamičnom dijalogu između glumaca koji prikazuju neku vrstu tlačenja i publike koja je izazvana da djeluje i spriječi takvo tlačenje, nastaju mnoga rješenja i načini kako takvo tlačenje spriječiti. Jednom kada pojedinac nauči adekvatno i efektivno djelovati i riješiti problem u kazališnoj stvarnosti, slične mehanizme počet će primjenjivati i u stvarnom životu prilikom rješavanja sličnih sukoba. Na takav se način vrlo lako i efikasno educiraju šire mase i potiču na borbu protiv nepravde i svih oblika nasilja.

U suradnji s Centrom za kulturu dijaloga i Medžlisom Islamske zajednice Zagreb uspjele smo svoje ideje uspješno realizirati. Naše radionice forum kazališta u posljednjih mjesec dana pohađa dvadesetak vrijednih omladinaca koji dijele naš entuzijazam i želju za promjenom. Koristeći različite dramske vježbe i improvizacije radimo na osmišljavanju i uvježbavanju kazališne predstave, ali i na povezivanju mladih muslimana koji imaju isti cilj – poticanje međureligijskog i međukulturalnog dijaloga te prevenciju radikalnih i ekstremnih stavova i ponašanja.

Zahvaljujući našim talentiranim i vrijednim omladincima te podršci Centra za kulturu dijaloga prvi ciklus radionica prošao je više nego uspješno. Uskoro ćemo biti spremni za scenu, a do tada nastavljamo s napornim radom i zabavnim radionicama utorkom i srijedom u prostorijama Omladinskog kluba muslimana Medžlisa Islamske zajednice Zagreb.

Anisa Zahirović, Larissa Hasanbegović, Lejla Sarunović i Ilma Tutmić

CCD
CCD

Comments are closed.