MLADI U MEĐURELIGIJSKOM DIJALOGU
MLADI U MEĐURELIGIJSKOM DIJALOGU
November 20, 2019
KAZALIŠTEM PROTIV PREDRASUDA
November 29, 2019

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA JAČA DIJALOŠKI PRISTUP U INTEGRACIJI

Voditeljica Centra za kulturu dijaloga – CKD, Nejra Kadić Meškić sudjelovala je u KAICIID-ovom programu za socijalno uključivanje izbjeglica i migranata u Europu koji je održan u Beču, od 14. – 18. studenog 2019. godine.

Predstavnici/e organizacija koje rade na integraciji migranata i izbjeglica u europsko društvo iz 10tak zemalja Europe međusobno su podijelili svoja iskustva u radu s izbjeglicama kao i vještine potrebne za provedbu programa integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Sudionici/e su se upoznali i s dijaloških okvirom koji značajno unapređuje proces integracije, vještinama izvođenja dijaloških sesija i vještinama facilitiranja u dijaloškom pristupu.

Organizacije će u narednom periodu razvijati priručnike za integraciju migranata i izbjeglica u lokalna društva u kojima djeluju.

 

 

 

CCD
CCD

Comments are closed.