BAJRAMSKI RUČAK S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
May 26, 2020
PROSLAVA ROĐENDANA DVOJICE KORISNIKA PROJEKTA ”NOVI SUSJEDI”
June 29, 2020

JAVNOSTI PREDSTAVLJEN PROJEKT CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA ”NOVI SUSJEDI”

Centar za kulturu dijaloga – CKD danas je u Zagrebu upoznao medije i širu javnost s projektom i aktivnostima projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom koji je usmjeren ka integraciji azilanata i osoba sa supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo.

Konferencija predstavljanja projekta održana je u prostorijama Islamskog kulturnog centra Zagreb u okviru Tjedna izbjeglica u kojem se 20. lipnja obilježava Svjetski dan izbjeglica.

 

Tjedan izbjeglica je povod za informiranje i podizanje svijesti javnosti o izazovima s kojima se susreću tražitelji azila kao i osobe kojima je odobren status međunarodne zaštite, te zagovaranje učinkovitih rješenja za izazove u području integracijske politike i prakse u sustavu međunarodne zaštite. Pospješenje procesa integracije i podizanje kvalitete života osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatskom društvu ideja je vodilja projekta Novi susjedi. Centar za kulturu dijaloga integraciji kao dvosmjernom procesu pristupa kroz pružanje izravne pomoći azilantima pri uključivanju u društvo, te senzibilizirajući i osvještavajući dionike procesa integracije i izrađujući evaluacijsku studiju o uspješnosti integracije kao izvor primarnih empirijskih podataka o integraciji u Republici Hrvatskoj.

 

Projekt Novi susjedi provodi Centar za kulturu dijaloga u partnerstvu s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj i uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Sufinanciran je iz Fonda za azil, migraciju i integraciju Europske komisije (AMIF) i državnog proračuna Republike Hrvatske, a za cilj ima u slijedeće tri godine povećati uspješnost integracije za 200 osoba u Hrvatskoj kojima je odobrena međunarodna zaštita.

 

Izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, Nejra Kadić Meškić, naglasak je stavila na institucionalno i strateško jačanje međureligijskog i međukulturalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj, kao i na senzibiliziranje lokalnog stanovništva na problematiku integracije i uključivanja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u lokalne zajednice. Također je naglasila i poticanje korektnog, fer i objektivnog medijskog izvještavanja o izbjeglicama koje će projekt poticati kroz medijsku kampanju i edukaciju s novinarima/kama.

 

Državni tajnik Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Žarko Katić, izrazio je zadovoljstvo ovom suradnjom naglasivši kako je inkluzija i integracija osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom zajednički cilj svih sudionika ovog projekta i kako je isti od velikog značaja za Republiku Hrvatsku.

 

Muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, Aziz Hasanović, istaknuo je dobre odnose Islamske zajednice u Hrvatskoj i MUP-a RH i stogodišnju uspješnu praksu Islamske zajednice u doprinosu integraciji stranaca u Republici Hrvatskoj. Muftija je naglasio kako se Islamska zajednica u Hrvatskoj uzima kao model integrativnih procesa kroz koncept podučavanja univerzalnih vrijednosti bez ikakvih zastranjivanja, radikalizama ili fundamentalizama. Uloga islamske zajednice u integraciji je naročito važna zbog kulturne i religijske dimenzije integracije.

 

Projekt je vrijedan 14,44 milijuna kuna, a provedba istog je započela u ožujku ove godine. Projekt se provodi na području cijele Hrvatske putem mobilnih timova Centra za kulturu dijaloga koje čine voditelji/ce slučajeva integracije i kulturni medijatori/ce.

 

Centar za kulturu dijaloga u provedbi projekta će aktivno surađivati sa svim dionicima procesa integracije, uključujući državne institucije, lokalne vlasti, javne ustanove, međunarodne organizacije, nevladine udruge i druge.

 

CCD
CCD

Comments are closed.