Tribina „Strane radnice – perspektiva u Zagrebu“ povodom Međunarodnog dana migranata
January 9, 2024
Edukacija za savjetnike/ce za zapošljavanje izbjeglica
January 31, 2024

I. međunarodna stručno-znanstvena konferencija „Zaštita ljudskih prava u 21. stoljeću“

U Hrvatskom saboru je 18. siječnja u organizaciji Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, Ukrajinske zajednice Grada Zagreba i Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava, održana I. međunarodna stručno-znanstvena konferencija pod nazivom “Zaštita ljudskih prava u 21. stoljeću”.

Konferencija je organizirana povodom obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, a okupila je stručnjake iz područja ljudskih prava, pravne struke, akademske zajednice te predstavnike civilnog društva. Upravo uključivanje različitih dionika, od predstavnika vlasti do predstavnika civilnog društva i akademske zajednice, odražava važnost suradnje u postizanju učinkovite promocije ljudskih prava u 21. stoljeću.

Na konferenciji je izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, gđa Nejra Kadić Meškić održala izlaganje o temi “Ljudska prava osoba u pokretu: na prekretnici” te dala osvrt na migracije kao „vruću temu“ u Hrvatskoj, Europi i svijetu u 21 stoljeću, nužnost učinkovitog upravljanja migracijama i važnost kontinuirane podrške profesionalizaciji podrške za integraciju u Hrvatskoj.

Tijekom konferencije predstavljene su teme koje su obuhvatile niz ključnih područja: međunarodni standardi ljudskih prava (analiza ključnih međunarodnih dokumenata koji postavljaju standarde ljudskih prava); jačanje vladavine prava kao osnove zaštite ljudskih prava (važnost pravne sigurnosti, pristupa pravdi i jačanju institucija pravne države kao osnove zaštite ljudskih prava), digitalna privatnost i ljudska prava (tehnološki napredak i privatnost pojedinaca i zaštitom digitalnih prava); ljudska prava i umjetna inteligencija (razmatranje etičkih i pravnih pitanja vezanih uz primjenu umjetne inteligencije u kontekstu ljudskih prava); ljudska prava i građanski odgoj i obrazovanje (razvoj programa obrazovanja usmjerenog na podizanje svijesti o ljudskim pravima i građanskim vrijednostima); obrazovanje za demokratsko građanstvo (razvoj strategija za uključivanje principa demokratskog građanstva u formalno i neformalno obrazovanje); ljudska prava i trgovina ljudima (analiza globalnih izazova vezanih uz trgovinu ljudima i razmatranje strategija za njeno suzbijanje); mehanizmi zaštite ljudskih prava ljudska prava osoba s invaliditetom (izazovi i potrebe osoba s invaliditetom u smislu ljudskih prava); uloga civilnog društva i nevladinih organizacija (doprinos civilnog društva u zaštiti i promicanju ljudskih prava, kao i izazova s kojima se suočavaju); prava izbjeglica i migranata (izazovi s kojima se suočavaju izbjeglice i migranti te potrebe za jačom međunarodnom suradnjom i zaštitom njihovih prava); evaluacija dosadašnjih postignuća i identifikacija izazova u provedbi zaštite ljudskih prava u 21. stoljeću te inovacije u promicanju ljudskih prava s prikazom primjera inovativnih pristupa u promicanju i zaštiti ljudskih prava.

 

CCD
CCD

Comments are closed.