Novogodišnji paketići za djecu
January 9, 2024
I. međunarodna stručno-znanstvena konferencija „Zaštita ljudskih prava u 21. stoljeću“
January 22, 2024

Tribina „Strane radnice – perspektiva u Zagrebu“ povodom Međunarodnog dana migranata

Izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, gđa Nejra Kadić Meškić povodom obilježavanja Međunarodnog dana migranata moderirala je tribinu o temi „Strane radnice – perspektiva u Zagrebu“ koju su 15. siječnja 2023. godine organizirali Grad Zagreb i Centar mladih Ribnjak.

Nakon pozdravnog govora gđe Jane Radić, voditeljice Odjela za promicanje ljudskih prava i civilno društvo Grada Zagreba, gđa Kadić Meškić prezentirala je uvod u temu sljedećim riječima:

„Integracija je sama po sebi kompleksna i teška, svakome, a time više što su kulturološke razlike veće a jezična barijera jača. Uključivanje u društvo je izazovno i za marginalizirane osobe iz domicilnog stanovništva kao i pripadnike manjinskih zajednica, a integracija biva još izazovnijom za migrante i izbjeglice koji su nedavno došli u sasvim nepoznato okruženje. Ostvarivanje prava ali i obveza u Hrvatskoj, izazovi u obrazovanju, priznavanju inozemnih kvalifikacija, uključivanje na tržište rada i zaposlenje u struci, usklađivanje obiteljskog života i plaćenog rada, stambeno zbrinjavanje, ostvarivanje zdravstvene zaštite, kreiranje društvene mreže i prijatelja u novoj sredini, spajanje s drugim članovima obitelji, diskriminacija i predrasude, pravo na djetinjstvo… Niz je izazova u ostvarivanju prava ljudi u pokretu odnosno migranata i izbjeglica uključujući i osobe s odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom u trenutku kada se Europski pristup migracijama i azilu nalazi na prekretnici. Problematika zaštite ljudskih prava i kompleksne priče uključivanja stranaca u nova društva biva time izazovnija kada se promatra iz kuta iskustava žena koje su strankinje u našem društvu obzirom na intersekcijsku diskriminaciju.“

Sudionice tribine bile su: gđa Hannan Elbakri Shulgami, gđa Natalija Lumazi, gđa Safaa Muhammed, gđa Natalia Kaliuzhna i gđa Tetiana Karkacheva.

Na tribini se diskutiralo o integraciji žena migrantskog porijekla u Zagrebu, a sudionice su predstavile tijek vlastite integracije tj. izazove s kojima su se susretale i s kojima se još uvijek susreću kod ostvarivanja prava, učenja jezika, traženja posla, pokretanja vlastitog posla, uključivanja djece u obrazovni sustav, slobodnog vremena i sl.

Tribina je doprinijela senzibilizaciji zainteresirane javnosti za problematiku stranih radnica i njihovog ulaska na tržište rada, omogućila javnu raspravu s fokusom na specifične potrebe stranih radnica te predložiti mjere u okviru postojećeg političkog i pravnog okvira koje bi se odnosile na položaj stranih radnica i zadovoljavanje njihovih socijalno – ekonomskih potreba i potakla umrežavanje svih relevantnih sudionika koji bi pružili potporu pri potpunoj integraciji stranih radnica u gradu Zagrebu.

Tribini su nazočili predstavnici/e različitih dionika integracijskih procesa uključujući Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, članovi i članice Gradske skupštine Grada Zagreba te brojne udruge koje svojim radom doprinose savladavanju izazova u području integracije stranih radnika/ca, tražitelja/ica međunarodne zaštite, osoba s odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom.

CCD
CCD

Comments are closed.