I. međunarodna stručno-znanstvena konferencija „Zaštita ljudskih prava u 21. stoljeću“
January 22, 2024
Škola prijateljstva Centra za kulturu dijaloga
February 12, 2024

Edukacija za savjetnike/ce za zapošljavanje izbjeglica

U organizaciji UNHCR-a u Hrvatskoj, 30. siječnja 2024. godine održana je edukacija za savjetnike/ce za zapošljavanje izbjeglica koja je u Zagrebu okupila djelatnike/ce Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz različitih dijelova Hrvatske.

Izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, gđa Nejra Kadić Meškić upoznala je djelatnike/ce Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su na edukaciju došli iz različitih dijelova Hrvatske s djelokrugom rada Centra za kulturu dijaloga u području integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom posebno se fokusirajući na iskustva u području zapošljavanja izbjeglica kao jednog od najvažnijih segmenata pune integracije novih susjeda u hrvatsko društvo. Sudjelovanjem u panelu „Iskustva organizacija civilnog društva pri zapošljavanju izbjeglica“ podijelila je primjere pozitivne prakse poput pružanja izravne pomoći izbjeglicama pri zapošljavanju kroz prevođenje, kulturnu medijaciju, pomoć pri izradi biografije i životopisa, pomoć pri pripremi za razgovor za posao, zajedničko pretraživanje poslova, povezivanje s poslodavcima, promicanje priča izbjeglica na konferencijama koje okupljaju poslodavce, kreiranje susreta upoznavanja poslodavaca i izbjeglica kao potencijalnih djelatnika/ca kod tih poslodavaca i slično. Također, naglasila je da kako je integracija dvosmjeran proces tako je važno i da se istovremeno radi i na senzibilizaciji i edukaciji poslodavaca o svim prednostima kulturno raznolikih timova i poslovnim prilikama koje sa sobom nose interkulturni radni timovi. Potom su istaknuti i brojni izazovi te potreba za sinergijskim učincima svih dionika u području zapošljavanja izbjeglica.

Zapošljavanje, uključujući edukaciju i profesionalni rast i razvoj, su među ključnim područjima koja podupiru punu integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo. Prepoznavanje izbjeglica kao sastavnog dijela zajednice i razumijevanje njihovih jedinstvenih vještina, iskustava i talenata zahtijeva suradnja između različitih dionika: vladinih, međuvladinih i nevladinih.

Pravo na rad je temeljno ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim, europskim i hrvatskim zakonodavstvom. U Hrvatskoj, svaka zaposlena osoba ima pravo na zaradu od svog rada te je na radnom mjestu zaštićena zakonima koji obuhvaćaju zaštitu na radu, ugovor o radu, zaštitu od diskriminacije i druga radna prava.

Tražitelji međunarodne zaštite, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) i stranci pod privremenom zaštitom (raseljene osobe iz Ukrajine), sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17, 33/23) imaju pravo na rad. Tražitelji međunarodne zaštite pravo na rad stječu nakon što proteknu tri mjeseca od podnošenja zahtjeva za međunarodnom zaštitom ukoliko Ministarstvo unutarnjih poslova RH nije do tada donijelo odluku. Ukoliko je konačna odluka o zahtjevu negativna, osobi prestaje pravo na rad.

Ovo su bile samo neke od tema o kojima su raspravljali savjetnici/e za zapošljavanje izbjeglica zajedno s predstavnicima HZZ-a, UNHCR-a i udruga poput Centra za kulturu dijaloga, Isusovačke službe za izbjeglice, Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatskog pravnog centra i udruge Svoja. Edukacija je zajedničkim naporima ojačala angažman različitih dionika u radu s izbjeglicama u području zapošljavanja, podigla svijest o pristupima zapošljavanju ranjivih skupina, olakšala razmjenu iskustava između djelatnika/ca HZZ-a, izbjeglica, udruga civilnog društva i poslodavaca.

CCD
CCD

Comments are closed.