PROMOVIRANO 50 MLADIH SUDIONIKA/CA BALKANSKE OMLADINSKE ŠKOLE U HRVATSKOJ U 2019. GODINI
May 23, 2019
AKTIVNOSTI CKD-A U OSIJEKU
June 23, 2019

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA U POSJETI CASA ARABE

Voditeljica Centra za kulturu dijaloga – CKD, Nejra Kadić Meškić je u okviru KAICIID-ovog Europe Fellows programa posjetila kulturni centar Casa Arabe, u Madridu, u Španjolskoj. Casa Arabe je jedan od 6 kulturnih centara koji čine mrežu kulturnih centara (kuća) koji djeluju pri Ministarstvu Kraljevine Španjolske. Casa America, Casa Asia, Casa Arabe, Casa Africa, Casa Mediterraneo i Centro Safarad-Israel su dio javne diplomacije koja čini vanjsku politiku Kraljevine Španjolske.

Casa Arabe ima dva centra i to u Madridu i Cordobi s ciljem promicanja arapske kulture i civilizacije, podizanja znanja o islamu, jačanja ekonomskih veza između Španjolske i Arapskih zemalja.  Casa Arabe čini most između Arapskog svijeta i Španjolske kroz provedbu raznolikih aktivnosti poput konferencija, klubova knjiga, promocija knjiga, izložbi, okruglih stolova, panela, izdavanja stripova, izdavanja različitih publikacija, i slično, koje grade i jačaju kulturološku, ekonomsku i političku poveznicu Španjolske i Arapskog svijeta.

Casa Arabe se smatra neutralnim mjestom za dijalog koji kreira prostor za dijalog s Arapskim svijetom. Casa Arabe je jedan od instrumenata javne diplomacije u jačanju bilateralnih i multilateralnih politika, u promicanju ekonomskih, kulturnih i edukativnih odnosa; u poboljšanju poznavanja Arapskog i Muslimanskog svijeta; u kreiranju tolerantnijeg i inkluzivnijegdruštva.

Također, u kontekstu međureligijskog dijaloga posjećen je i grad Toledo u Španjolskoj koji se smatra mjestom susreta i suživota različitim kultura kroz povijest. Religijski objekti su često korišteni kao molitveni prostori jedne religije, a potom kao molitveni prostori druge religije, pa su danas ti objekti pretvoreni u muzeje kako bi pokazali arhitektonske i stvaralačke utjecaje različitih kultura. Toledo je grad duge povijesti, u kojem je svaka kultura ostavila tragove. Tolerancija i suživot između kršćana, muslimana i židova je istaknuti dio kulture Toleda koji je u povijesti poznat i kao centar za učenje i prijevode.

Predstavnica Centra je sudjelovala i u panel diskusiji u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Madridu o temi Suživot u Španjolskoj. Tema je obuhvatila i istraživanja o nošenju hidžaba, gradnji i funkcioniranju džamija i slično.

Kroz povijest je vidljiva potreba za njegovanjem međureligijskog i međukulturalnog dijaloga u procesu kreiranja otvorenog i tolerantnog društva u kojem različite kulture, religijske tradicije i sekularnost mogu ići zajedno i međusobno se obogaćivati. Vrednovanje kreativnih mogućnosti kulturalnih i religijskih različitosti u stvaranju čovječnijeg i solidarnog društva prolazilo je različite faze s razvojem društva. Danas je međukulturalni i međureligijski dijalog ključan u izgradnji okruženja u kojem zajedno mogu živjeti pripadnici različitih kultura i religija.

CCD
CCD

Comments are closed.