Održana završna konferencija projekta ,,Novi susjedi” – Integracija izvan okvira
March 24, 2023
Centar za kulturu dijaloga sudjeluje u izradi Volonterske politike Grada Siska
April 11, 2023

Centar za kulturu dijaloga sudjelovao u izradi Nacrta akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju za 2023. i 2024. godinu

Izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, gđa Nejra Kadić Meškić kao članica Koordinacije Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita sudjelovala je u izradi Nacrta akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu. Doprinos i prijedlozi gđe Kadić Meškić utemeljeni su na dugogodišnjem cjelovitom tretiranju predmetne oblasti i iskustva u provedbi integracijskih mjera u Zagrebu, ali i šire – na području cijele Hrvatske.

Opći cilj Akcijskog plana je poticanje i provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/ca koji prebivaju na području Grada Zagreba, u društvo, te doprinos razvoju cjelokupne migracijske politike u Republici Hrvatskoj.

Ovaj dokument namijenjen je tražiteljima/cama međunarodne zaštite, osobama kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te radnicima/ama državljanima/kama trećih zemalja koji prema Zakonu o strancima imaju pravo na rad temeljem izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, a koji su slabijeg socio-ekonomskog statusa. U području socijalne i zdravstvene zaštite navedena je mjera namijenjena osiguravanju humanitarne pomoći u slučaju većeg broja priljeva osoba u tranzitu.

Akcijski plan sadrži mjere, aktivnosti, rokove provedbe, potrebna sredstva i pokazatelje provedbe. Pri izvještavanju o provedbi ciljeva i mjera iz Akcijskog plana, osim kvantitativnih pokazatelja provedbe, kvalitativno će se opisati dinamika provedbe mjera te dati osvrt na izazove pri provedbi kao i na primjere dobre prakse. Na taj način dobit će se podaci o cjelovitoj učinkovitosti mjera te smjernice za njihov daljnji razvoj. Prepoznajući važnost kvalitativnih pokazatelja provedbe aktivnosti, mjera o evaluaciji i praćenju provedbe uključena je u ovaj Akcijski plan. Radi dobivanja uvida u provedbu mjera iz perspektive ravnopravnosti spolova, prikupljeni podaci o pokazateljima provedbe bit će iskazani po spolu.

Grad Zagreb otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu od 4. travnja do 3. svibnja 2023. godine.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju. Tekst Nacrta akcijskom plana kao i Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju dostupan je na poveznici:
https://www.zagreb.hr/nacrt-akcijskog-plana-grada-zagreba-za-provedbu-po/187096

Fotografije su zabilježene tijekom okruglom stola o temi Ljudi u pokretu koji su organizirali Grad Zagreb u suradnji s Centrom za kulturu dijaloga i drugim udrugama s područja grada Zagreba koje doprinose integracijskim procesima u Hrvatskoj. 

CCD
CCD

Comments are closed.