AKADEMIK ASIM KURJAK ODRŽAO PREDAVANJE ”ZNANSTVENIK, VJERNIK ILI OBOJE?” U OKVIRU OMLADINSKE ŠKOLE LIDERSTVA I DIJALOGA
May 30, 2021
KORISNICI/CE PROJEKTA ”NOVI SUSJEDI” U POSJETI MEĐUNARODNOJ VRTNOJ IZLOŽBI FLORAART NA BUNDEKU
June 6, 2021

ALEN EF. CRNKIĆ U OMLADINSKOJ ŠKOLI: PRAVILA ŽIVOTNOG USPJEHA KROZ PRIZMU ISLAMA

U programu Omladinske škole liderstva i dijaloga koji provodi Centar za kulturu dijaloga u Zagrebu, predavanje za mlade upriličio je sisački glavni imam, Alem ef. Crnkić.

 

Predavanje o temi Zlatna pravila životnog uspjeha naučilo je polaznike/ce programa o važnosti postavljanja javnih ciljeva, određivanja prioriteta i planiranja strategija i taktika ka ostvarenju postavljenih ciljeva. Imam Crnkić je svaki korak u postizanju uspjeha povezao s Kur’anskim ajetima i hadisima koji se referiraju na organiziranost, odlučnost, snagu volje i hrabrost ka napredovanju, rastu i razvoju.

 

Predavač je istakao da vjera obvezuje vjernike na proaktivan rad na razvijanju vještina, navika, kvalitetnih ciljeva, planova. Pa tako jedan ajet kaže: „Uspjet će onaj tko sebe mijenja na bolje, nadogradi, profilira i afirmira.“ Predavač je upoznao mlade s činjenicom da je dominantno većina hadisa, Poslanikovih savjeta, smjernica, uputa ljudima bila u znaku upućivanja na mijenjanje sebe, promjenu na bolje, na eliminiranje loših osobina, na suočavanje i borbu sa slabostima i nedostacima.

 

“Naš Gospodar i Stvoritelj nam je podario život kao jednu od najvećih blagodati ograničenog trajanja kako bismo svoj život ispunili s ciljem, svrhom, smislom. U islamu se puno pažnje upravo daje ovoj vrsti ciljeva, radu na sebi, profiliranju svoga ahlaka, karaktera, mentaliteta, odnosa prema životnim procesima, odnosa među ljudima.”, prenio je poruku imam Crnkić.

 

Mladi su usvojili da je ispravan, zdrav stav važna pretpostavka razvoja osobe prema životnom uspjehu i da je važno uvijek iznova jačati, osnaživati pozitivne, zdrave stavove prema životu jer tako ostvarimo određene ciljeve u životu. Allahov poslanik, s.a.v.s. je izrazito volio, poštovao i davao prednost pozitivnim ljudima odnosno onim ljudima koji bi u svemu pronašli neko dobro ili pozitivnu stranu. To je bio vrlo značajan segment njegovog sunneta, stila i načina života.

 

Potom se predavač referirao na važnost dobrih navika povezujući tezu da je čak 95 % uspjeha u životu i radu određeno navikama koje se s vremenom usvajaju s riječima Poslanika: „Najdraža djela Allahu su ona koja se redovno čine, pa makar bila i mala“. Mladi su tijekom predavanja naučili da su tri najvažnije navike: upornost, davanje 110% i određivanje i postupanje po prioritetima.

 

Nakon predavanja su uslijedila pitanja, konstruktivni razgovori i dijalog, a predavanje o istoj temi za skupinu mladih polaznika/ca Škole u Rijeci održat će se sredinom lipnja.

 

Omladinska škola liderstva i dijaloga dijelom je regionalnog programa Balkanska omladinska škola 2021. koju u Hrvatskoj provodi Centar za kulturu dijaloga u suradnji s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj i uz podršku Ureda za tursku dijasporu i srodne narode Vlade Republike Turske.

Omladinska škola liderstva i dijaloga je edukativni program za mlade kojim mladi grade i jačaju liderske kompetencije, stječu nove spoznaje o svijetu i društvu, doseži viši intelektualni i kulturni razvoj, jačaju kulturu dijaloga i postaju predvodnicima/ama općeg društvenog boljitka.

 

CCD
CCD

Comments are closed.