ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA ”NOVI SUSJEDI”

CKD otvorio je prijave za sudjelovanje u Omladinskoj školi liderstva i dijaloga 2020.
POZIV ZA SUDJELOVANJE U OMLADINSKOJ ŠKOLI LIDERSTVA I DIJALOGA 2020.
February 27, 2020
BAJRAMSKI RUČAK S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
May 26, 2020

Novi-susjedi-logo

Započela provedba projekta simboličnog naziva „Novi susjedi“ Centra za kulturu dijaloga u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Projekt Novi susjedi – uključivanje osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo doprinosi punoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo kroz pružanje pomoći u uključivanju tih osobama u društvo, te kroz senzibiliziranje i jačanje svijesti dionika poput javnih službenika/ca, medija i lokalnog stanovništva u zajednicama u kojima se nastanjuju osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Projekt daje i pravu sliku integracije i interkulturalnosti hrvatskog društva. Projekt simboličnog naziva Novi susjedi nagovještava namjeru izgradnje dobrosusjedskih odnosa doseljenika i hrvatskog građanstva u lokalnim zajednicama. Projekt traje 36 mjeseci i provodi se na području cijele Republike Hrvatske.

Projekt potiče i razvija višedimenzionalni proces prihvaćanja i uključivanja azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom u društvo usmjeravajući se na tri dimenzije: pravno-političku, društveno-ekonomsku i kulturno-religijsku. Puna integracija uključuje konzumiranje svih tih prava kao i stjecanje percepcije o prakticiranju različitosti u kulturnom, etničkom i vjerskom pogledu u društvu države primateljice. Voditelji/ce slučajeva u provedbi individualnih planova integracije i kulturni medijatori/ce podrška su osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u ostvarivanju uspješne integracije u novo društvo.

Važna dimenzija projekta jeste osvještavanje uloge lokalne zajednice u integraciji i njeno aktivno uključivanje u proces, kao i preveniranje mogućnosti diskriminatornog postupanja lokalnih službenika/ca, stručnih djelatnika/ca i predstavnika/ca medija kroz razvoj njihovih kompetencija. Naglasak je na pružanju podrške, preveniranju i sprječavanju diskriminacije, ksenofobije i rasizma.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.446.184,87 kuna s PDV-om, a osigurana je putem Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) koji financira 75% projekta, dok će Republika Hrvatska snositi 25% troškova vrijednosti projekta. U svojstvu odgovornog tijela za Fond za azil, migracije i integraciju je Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova s kojim Centar za kulturu dijaloga usko surađuje u ovom projektu.

U sklopu projekta vodit će se aktivna medijska kampanja, okrugli stolovi i radionice te javni događaji koji imaju za cilj međusobno upoznavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i građana lokalnih zajednica, a kroz kontinuiranu suradnju, komunikaciju i podršku MUP-a RH, a u skladu s odrednicama EU o migracijskoj politici, Ženevskoj konvenciji i Konvenciji o pravima izbjeglica.

CCD
CCD

Comments are closed.