MLADI STEKLI LIDERSKE I TIMSKE VJEŠTINE KROZ PROGRAM OMLADINSKE ŠKOLE LIDERSTVA I DIJALOGA
March 23, 2021
CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA SUDJELOVAO U OBNOVI STANA I USELIO KORISNIKA U ISTI
April 1, 2021

SINERGIJA PROJEKATA ”NOVI SUSJEDI” I ”INCLuDE”

Lokalni koordinatori/ce za integraciju detaljno se upoznali s projektom Novi susjedi

 

 

Voditeljica projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo, Nejra Kadić Meškić je u petak, 26. ožujka 2021., predstavila projekt Novi susjedi koordinatorima/cama za integraciju na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj.

Sastanak je organiziran u okviru projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

 

Projektom INCLuDE lokalni koordinatori/ce se osnažuju kao dionici sustava integracije za osmišljavanje, provođenje i praćenje mjera integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Projekt jača preduvjete za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj putem (1) unapređenja sustava razvoja i praćenja nacionalnih politika integracije; (2) jačanja međuresorne suradnje dionika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; (3) senzibilizacije ključnih dionika, uključujući i opću populaciju, na integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

 

Sastanak je otvorila gđa Danijela Gaube, voditeljica Služe za ljudska prava pri Uredu, a sastanak je moderirala gđa Mirela Šavrljuga, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu.

Tijekom sastanka lokalni koordinatori/ce su se upoznali s djelokrugom rada Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje na području integracije te aktivnostima i procedurama vezanim uz smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita od strane gđe Ane Ban, voditeljice Službe za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

 

Centar za kulturu dijaloga pozvao je lokalne koordinatore/ce na aktivnu suradnju i zajednički rad u provedbi aktivnosti projekta Novi susjedi koje se provode u lokalnim zajednicama poput javnih događaja u lokalnim zajednicama koji okupljaju nove susjede i lokalno stanovništvo u dijalogu s ciljem produbljivanja razumijevanja i prijateljskih odnosa, te medijske kampanje koja informira lokalnu zajednicu o novim susjedima i razbija predrasude o istima.

 

Diskusija s koordinatorima/cama iz lokalnih uprava i samouprava iz različitih dijelova Hrvatske razvila se oko suradnje Centra za kulturu dijaloga i donositelja odluka u lokalnim samoupravama, oko načina i koraka u radu na integraciji s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, oko administrativnih koraka integracije, oko područja i gradova kojima Centar za kulturu dijaloga pruža pomoć pri integraciji stranaca u lokalno društvo i slično.

Lokalni koordinatori/ce su u Centru za kulturu dijaloga prepoznali suradnike u senzibiliziranju lokalne zajednice na nove susjede, učinkovitijoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u nove sredine i gradnji interkulturnih društava ravnopravnih građana i građanki.

 

CCD
CCD

Comments are closed.