Jedan ruksak mnogo uspješnih priča!!! DODJELA RUKSAKA
September 10, 2022
Konferencija/Radionica – Osposobljavanja novinara za izvještavanje o integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom.
September 26, 2022

Okrugli stol LJUDI U POKRETU – Europski tjedan mobilnosti

U današnjoj Europi, ljudi su u pokretu više nego ikada prije. Mnogo je razloga migracija, ljudi putuju na posao javnim prijevozom, autom, vlakom, putuju i na studiranje i rad u inozemstvo, putuju za vrijeme godišnjeg odmora kako bi posjetili turističke destinacije, a
putuju i zbog straha od rata, proganjanja i kršenja ljudskih prava tražeći zaštitu neke države članice Europske unije. Na ovoj tribini razgovarat ćemo s ljudima u pokretu koji su u Hrvatskoj zatražili međunarodnu ili privremenu zaštitu i postali naši sugrađani u gradu Zagrebu.

Fokus Okruglog stola je bio na našim sugrađanima i sugrađankama koji su zatražili međunarodnu ili privremenu zaštitu, o njihovom životu i izazovima s kojima se susreću u svom novom gradu. Kroz program su o djelokrugu svoga rada govorili Jana Radić, naša direktorica Nejra Kadić Meškić, Anamarija Macanović, Sunčica Lazanski, a Moderator je bio Semih Adıgüzel.

Pred kraj smo iznenadili sa rođendandkom tortom moderatora Semiha i našeg kulturnog medijatora i svima dobro poznatog Mazena.

CCD
CCD

Comments are closed.