CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA POČEO S EDUKATIVNIM PROGRAMOM ZA MLADE U ZAGREBU
February 18, 2019
ODNOS MLADIH I IZ U HRVATSKOJ U FOKUSU HRT-OVE EMISIJE EKUMENIZAM I RELIGIJE
April 10, 2019

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA U POSJETI EUROPSKOM PARLAMENTU U BRUXELLESU

Voditeljica Centra za kulturu dijaloga – CKD, Nejra Kadić Meškić posjetila je Europski Parlament u Bruxellesu povodom sastanka s predstavnicima Europskog parlamenta i Europske komisije, a u vezi s provedbom članka 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Article 17 of the Treaty on the Functioning of the EU).

Rad i postignuća u okviru članka 17. UFEU ispred Europskog Parlamenta i Europske komisije prezentirali su: gosp. Fearghas O’Beara, savjetnik potpredsjednice Europskog Parlamenta i gosp. Vincent Depaigne, koordinator Dijaloga s crkvama, vjerskim zajednicama, filozofskim i nekonfesionalnim organizacija pri Europskoj komisiji. Opaske su napravili gđa Victoria Martin de la Torre, službenica za odnose s javnošću Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom Parlamentu, Nj. E. mitropolit Emmanuel, KAICIID, ambasador Alvaro Albacete, KAICIID, te ispred partnera EU u okviru članka 17. UFEU, dr. Elizabeta Kitanović, izvršna tajnica za ljudska prava Konferencije europskih crkava.

Inače, članak 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) uveden Ugovorom iz Lisabona, prvi put predviđa pravni temelj za otvoren, transparentan i redovit dijalog između institucija Europske unije i crkvi, vjerskih zajednica i udruga, kao i svjetonazorskih i nekonfesionalnih organizacija.

Članak 17. UFEU propisuje:

  1. Unija poštuje i ne dovodi u pitanje status koji na temelju nacionalnog prava imaju crkve i vjerske udruge ili zajednice u državama članicama.

 

  1. Unija jednako poštuje status koji na temelju nacionalnog prava imaju svjetonazorske i nekonfesionalne organizacije.

 

  1. Priznajući njihov identitet i njihov specifični doprinos, Unija održava otvoren, transparentan i redovit dijalog s tim crkvama i organizacijama.

Dok prve dvije stavke ovog članka predviđaju zaštitu posebnog statusa prema nacionalnom pravu crkvi i vjerskih udruga ili zajednica, kao i svjetonazorskih i nekonfesionalnih organizacija koje uživaju sličan status, stavak 3. poziva institucije Europske unije da zadrže otvoren, transparentan i redovit dijalog s tim crkvama i organizacijama.

Nakon što je u mjesecu siječnju 2017. izabran za predsjednika, Antonio Tajani dodijelio je potpredsjednici Mairead McGuinness odgovornost za provedbu dijaloga iz članka 17. UFEU. Potpredsjednici u ovom zadatku pomaže tajništvo Ureda i druge relevantne službe Parlamenta. Parlament je domaćin nekoliko konferencija na visokoj razini svake godine, a otvara ih za partnere u dijalogu o aktualnim i relevantnim temama vezanim uz tekući parlamentarni rad i raspravu.

Na jednoj od takvih aktivnosti učešće je uzeo i Centar za kulturu dijaloga – CKD sudjelujući u analizi ostvarenja u domeni članka 17. UFEU, prakse u provedbi odredbi članka 17. UFEU, te izazovima u njegovoj provedbi.

CCD
CCD

Comments are closed.