PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ŽENAMA U POKRETU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID – 19
November 25, 2020
POZIV NA INTERAKTIVNO PREDAVANJE ”FORUM KAZALIŠTE”
November 30, 2020

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA PODRŽAVA GLOBALNU KAMPANJU #OrangeTheWorld

Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak godišnje kampanje 16 dana aktivizma (od 25. studenog do 10. prosinca).

 

#OrangeTheWorld i #OrangeDay odnosno #NarancastiDan inicijativa je UN-ovog Generalnog Sekretara u kampanji UNiTE to End Violence against Women koju je još 2012. godine osmislila grupa mladih aktivista/ica iz cijelog svijeta među kojima i sadašnja izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, Nejra Kadić Meškić. Kampanja je dugogodišnji proces koji se zalaže za prevenciju i otklanjanje nasilja prema ženama i djevojčicama širom svijeta. Kampanja poziva vlade, nevladine udruge, društvo, mlade, privatni sektor, medije i cijeli UN sustav da udruže snage u adresiranju globalne pandemije nasilja nad ženama i djevojčicama.

 

Tema ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma je „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect“. UN WOMEN upozorava da je porast nasilja nad ženama u ovoj godini koju je obilježila pandemija virusa Covid-19. Često korištene poruke u njihovoj komunikaciji tijekom pandemije su i one koje govore o nesigurnosti vlastitom doma u uvjetima kada vas savjetuju ili primoraju za ostanak doma kao mjeru u suzbijanju korona virusa. Prema podacima ove UN-ove organizacije, čak i prije pandemije, nasilje nad ženama i djevojčicama je doseglo pandemijske razmjere. Globalno, 243 milijuna žena i djevojčica je zlostavljano od strane intimnih partnera u 2019. godini. Svega 40% žena koje su doživjele nasilje progovorile su o tome i tražile su pomoć. Tijekom 2020. godine, uslijed provedbe mjera suzbijanja pandemije poznatih kao ‘lockdown’ mjera, nasilje nad ženama a naročito obiteljsko nasilje značajno je poraslo – u nekim zemljama istraživanja govore o porastu poziva na otvorenim besplatnim linijama za pomoć žrtvama nasilja za čak pet puta. Restrikcije u obrazovanju i ekonomiji povećale su siromaštvo među ženama što ih je učinilo još ranjivijim za iskorištavanje, zlostavljanje, prisilne brakove i uznemiravanje.

 

Rizik od nasilja nad ženama i djevojčicama u pokretu je također veći obzirom da je pandemija virusa Covid-19 znatno utjecala na povećanje njihovog siromaštva i time ih učinila još ranjivijom skupinom društva. Okolnosti u kojima se nalaze žene i djevojčice u pokretu uslijed pandemije poput povećanog gubitka poslova, rasta tenzija, eskaliranja nasilja između intimnih partnera, otežanih uvjeta za integriranje i uključivanje u nove sredine i društvo, nerazvijene socijalne mreže u novim sredinama, otežane mogućnosti za ostvarivanje ekonomski pristojnog života, restrikcije koje se odnose na ograničeno kretanja otežavaju žrtvama prijavu nasilja i traženje pomoći.

 

Podržavanjem žena i djevojčica žrtava nasilja da budu na sigurnom i bez nasilja, i TI doprinosiš prevenciji i eliminiranju nasilja nad ženama i djevojčicama u trenutnoj pandemiji virusa Covid-19 i kriznom stanju koje traje već dugo vremena u svijetu.

Za početak potrudi se da se tvoj glas kao aktivista/ice u borbi protiv nasilja glasno čuje! Budimo narančasti i pozovimo sve druge da se uključe akciji podizanja svijesti o ovom problemu i zajedno djelujmo u prevenciji, sprječavanju i zaustavljanju nasilja nad ženama i djevojčicama! O 10 načina kako možeš pomoći zaustavljanju nasilja možeš saznati ovdje.

 

 

 

CCD
CCD

Comments are closed.