Posjeta predstavnika projekta UNITES
April 19, 2024
Izložba Naš grad, naše priče
May 6, 2024

Potpisan novi sporazum o suradnji s Gradom Zagrebom

Centar za kulturu dijaloga – CKD kroz potpisan novi sporazum o suradnji s Gradom Zagrebom nastavlja provođenje Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu. Potpisivanje novog sporazuma o provođenju Akcijskog plana, nastavak je suradnje Centra i Grada Zagreba na području integracije, jer je Centar sudjelovao i u provedbi prethodnog strateškog dokumenta Grada Zagreba u integraciji stranaca odnosno Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu potpisanog u listopadu prošle godine.

Opći cilj Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu je poticanje i provođenje integracije tražitelja/tražiteljica međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica koji prebivaju na području Grada Zagreba u lokalno društvo  te doprinos razvoju migracijske politike u Republici Hrvatskoj. Akcijskim planom su tako predviđene mjere i aktivnosti iz područja informiranja i ostvarivanja prava, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, učenje jezika i obrazovanja, interkulturnog učenja, pripreme za traženje posla i zapošljavanje te jačanja lokalnih integracijskih kapaciteta.

Tijekom 2024. godine i početkom 2025. godine Centar će provesti sljedeće mjere iz Akcijskog plana:

  1. Osigurati usluge prevođenja prilikom ostvarenja prava i dostupnih usluga koje osigurava Grad Zagreb te drugih usluga prema potrebi;
  2. Osigurati kulturnu medijaciju prilikom ostvarenja prava i dostupnih usluga koje osigurava Grad Zagreb te drugih usluga prema potrebi;
  3. Održati radionice upoznavanja s tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj;
  4. Senzibilizirati javnost o njihovoj integraciji stranaca radi uključivanja u lokalnu zajednicu;
  5. Organizirati informatičke radionice kao pripremu za uključivanje na tržište rada kroz izradu životopisa, motivacijskog pisma i slično;
  6. Ojačati kompetencije službenika/službenica gradske uprave i zaposlenika/zaposlenica ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Zagreb o integraciji stranaca u svrhu poboljšanja usluga
CCD
CCD

Comments are closed.