Obilježen Međunarodni dan migranata u Zagrebu
December 19, 2023
Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024.
January 9, 2024

Centar za kulturu dijaloga započeo s provođenjem projekta Mladi u migracijama: Identitet i integracija kroz interkulturni dijalog

Centar za kulturu dijaloga – CKD započeo je s provođenjem projekta Mladi u migracijama: Identitet i integracija kroz međukulturni dijalog odnosno Through Our Eyes: Exploring Identity and Integration through Intercultural Dialogue. Centar će u suradnji s neprofitnom organizacijom Synyparxis-Ecumenical Refugee Programme iz Grčke i KAICIID međunarodnim centrom za dijalog projekt provoditi tijekom 2024. U sklopu navedenog projekta, Centar će olakšavati integraciju mladih izbjeglica i migranata njegovanjem interkulturne komunikacije i povezivanja te osiguravanjem platforme za kreativno izražavanje u dva europska grada: Zagrebu i Ateni. Ovo nije prvi put da Centar surađuje s KAICIID-om, jer su prošle godine zajedno u suradnji s JRS uredom u Srbiji proveli inicijativu Dječje pravo na djetinjstvo u jačanju integracije djece izbjeglica i migranata kroz formalno i neformalno obrazovanje radi pospješivanje procesa školske integracije. Inicijativa  je rezultirala i istoimenim priručnikom u nakladi Centra, a riječ je o publikaciji koja kroz šest cjelina tematizira dječja prava s fokusom na inkluziju djece u pokretu. Stoga, projekt Through Our Eyes: Exploring Identity and Integration through Intercultural Dialogue svojevrsni je nastavak uspješne suradnje Centra i KAICIID-a, a fokusom na mlade izbjeglice kao na posebnu kategoriju koja zahtjeva pažnju, projekt pridonosi promicanju društvene kohezije i osnaživanju onih koji dolaze iz različitih sredina u nove lokalne zajednice.

Ciljevi projekta Mladi u migracijama: Identitet i integracija kroz međukulturni dijalog su:

 1. Kreirati platformu za mlade izbjeglice i migrante/migrantkinje i mlade pripadnike/pripadnice lokalnog stanovništva kako bi se mogli sudjelovati u interkulturnom dijalogu;
 2. Njegovati uzajamno razumijevanje i poštivanje različitih kultura;
 3. Poticati aktivno sudjelovanje i suradnju između mladih izbjeglica i migranata/migrantkinja i mladih pripadnika/pripadnica lokalnog stanovništva;
 4. Olakšati razmjenu osobnih priča i iskustva;
 5. Osnažiti sudionike/sudionice da postanu zagovarači/zagovaračice različitosti i integracije;
 6. Promovirati stalnu međugradsku komunikaciju i podršku.

Ovi ciljevi će se realizirati kroz organizaciju aktivnosti koje će uključivati mlade izbjeglice i migrante/migrantkinje i mlade pripadnike/pripadnice lokalnog stanovništva, a neke od aktivnosti su:

 • radionica fotografije,
 • gradska tura,
 • radionica podjele iskustava i osobnih priča kroz fotografije uz izradu posebnog videa,
 • izložba izrađenih fotografija,
 • radionica s mladima iz Atene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD
CCD

Comments are closed.