Forum kazalištem protiv predrasuda


Alumnisti i alumnistice Centra za kulturu dijaloga inicirali su kreiranje Forum kazališta protiv predrasuda s ciljem doprinosa stvaranju multikulturalne, tolerantne i destigmatizirane sredine u kojoj je društvo uključeno i informirano o kulturi i pravima manjinskih naroda s kojima žive. Forum kazalištem se želi doprinijeti smanjenju sukoba i diskriminacije po osnovu religije među mladima, informirati ih o islamu, motivirati ih za upoznavanje sa sličnostima i različitostima između kultura sugrađana, te potaknuti dijalog o ljudskim pravima. Forum kazalište ukazuje na problematiku diskriminacije po osnovu religije te primjere rješavanja potencijalnih sukoba među mladima.

Forum kazalište kazališna je igra s pravilima u kojoj se prikazuje neriješen problem za koji se poziva publika da predloži i odigraju rješenja. Taj je problem uvijek posljedica nekakva tlačenja i u načelu uključuje vidljive tlačitelje i protagonista koji je potlačen. Princip forum kazališta osmislio je i efikasno provodio brazilski dramatolog Augusto Boal. Načela forum kazališta koriste se u više od 100 zemalja svijeta te su se pokazala kao odličan način za pokretanje dijaloga, rješavanje društvenih problema i razbijanje različitih predrasuda.

U dinamičnom dijalogu između glumaca koji prikazuju neku vrstu tlačenja i publike koja je izazvana da djeluje i spriječi takvo tlačenje, nastaju mnoga rješenja i načini kako takvo tlačenje spriječiti. Jednom kada pojedinac nauči adekvatno i efektivno djelovati i riješiti problem u kazališnoj stvarnosti, slične mehanizme počet će primjenjivati i u stvarnom životu prilikom rješavanja sličnih sukoba. Na takav se način vrlo lako i efikasno educiraju šire mase i potiču na borbu protiv nepravde i svih oblika nasilja.

Novosti i kampanje

November 30, 2020

POZIV NA INTERAKTIVNO PREDAVANJE ”FORUM KAZALIŠTE”

Volonterke i aktivistice Centra za kulturu dijaloga sa zadovoljstvom Vas pozivaju na interaktivno predavanje “Forum kazalište” koje će se održati ONLINE u srijedu 02.12.2020. u 19:00 […]
February 21, 2020

FORUM KAZALIŠTE U IZVEDBI VOLONTERA/KI CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA

Alumnisti/ce Centra za kulturu dijaloga prošlog su tjedna, u prostorijama OKM-a Medžlisa Islamske zajednice Zagreb, premijerno izveli prvu predstavu forum kazališta.