Novi susjedi na Festivalu čokolade u Opatiji
November 14, 2022
Novi susjedi na festivalu orijentalnog plesa u Zagrebu
November 21, 2022

4. Europski dijaloški forum o politikama uključivanja izbjeglica

Dionici integracijskih procesa iz različitih područja djelovanja i iz različitih zemalja Europe okupili su se 9. i 10. studenog u Španjolskoj na 4. Europskom dijaloškom forumu o politikama uključivanja i integracije izbjeglica i migranata u europsko društvo. Forum je ugostio 120 donositelja odluka, predstavnika/ca različitih razina vlasti, religijskih zajednica, predstavnika/ca medija i predstavnika/ca nevladinih udruga iz 30 zemalja u diskusiji o barijerama uspješnoj integraciji u europske gradove.

Centar za kulturu dijaloga sudjelovao je u organizaciji istog kao članica Mreže za dijalog (Network for Dialogue) koju vodi Centar za dijalog KAICIID. Gđa Nejra Kadić Meškić, izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga kao jedina organizacija iz Hrvatske predstavila je rad, doprinose i izazove u sustavu integracije izbjeglica kroz iskustvo projekt Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo i projekt Integracija kroz nogomet.
Lokalni partneri foruma bili su Blanquerna Observatory of Communication, Religion and Culture, European Council of Religious Leaders/Religions for Peace Europe i Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). Suradnici na organizaciji foruma bili su OSCE-ov Ured za demokraciju i ljudska prava (ODIHR).

Dvodnevni forum bio je fokusiran na dvije teme: Partnerstva više dionika u podršci uključivanju izbjeglica i migranata u europske gradove i Inicijative u sprječavanju govora mržnje.

Forum je rezultirao smjernicama i preporukama politika koje uključuju poticanje pristupa temeljenog na pravima, pružanje dostupnih mreža dionika kako bi se omogućila uključiva partnerstva i provedba obuke za izgradnju kapaciteta za vladine službenike i jedinice za provedbu zakona o tome kako učinkovito rješavati i suprotstaviti se slučajevima govora mržnje.

CCD
CCD

Comments are closed.