Edukacija


Centar za kulturu dijaloga – CKD provodi različite edukativne programe kojima korisnici/e programa stječu nove kompetencije (znanja i vještine) potrebne za njihov osobni, profesionalni i društveni napredak, rast i razvoj. Edukacijski programi osnažuju i osposobljavaju korisnike/ce da postanu aktivnim sudionicima/ama društva i time doprinesu osobnom ali i općem društvenom boljitku.


Centar za kulturu dijaloga provodi sljedeće projekte iz edukativnog programa:


Centar-za-kulturu-dijaloga-CKD-4a

Alumni mreža svršenika/ca omladinske škole