DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Centar za kulturu dijaloga – CKD istražuje, analizira i proučava pitanja od značaja za međureligijski i međukulturalni dijalog, kulturu dijaloga, društveni angažman i doprinos, identitet(e), religiju, ljudska prava i slobode, izazove suvremenog građanskog društva, i slično. Centar kreira siguran prostor za vođenje dijaloga i uključivanje svih u promišljanje i razmatranje različitih društvenih pitanja kroz konferencije, okrugle stolove, tribine, debate, simpozije, socijalne eksperimente te iskazivanje stavova kroz različite članke, objave i publikacije.


Centar je doprinio sljedećim istraživanjima i publikacijama: